Vysvetlenie uhlíkových kreditov (Sprievodca 2023)

Keďže svet naďalej zažíva katastrofy mimo tohto sveta, znečisťovatelia sú pod čoraz väčšou paľbou, aby pomohli vyčistiť uhlík otepľujúci planétu, ktorý vypúšťajú do ovzdušia. Pri tom sa viac ľudí pýta, čo sú uhlíkové kredity, ako fungujú a akú úlohu zohrávajú v boji proti klimatickej kríze. Mnohí veria, že sú nápomocné pri podpore udržateľnosti podnikov a globálneho udržateľného rozvoja. Iní si myslia, že uhlíkové kredity môžu pomôcť spoločnostiam splniť ich klimatické ciele znížením emisií a presadzovaním udržateľných obchodných praktík. Niektorí ich však z nejakého dôvodu považujú za nástroj na zelené umývanie..Ale mnohí ďalší ich považujú za nevyhnutný trhový mechanizmus, ktorý pomáha zvrátiť účinky zmeny klímy.  Bez ohľadu na rôzne názory na uhlíkové kredity, ich vysvetlenie v tomto článku vám pomôže objasniť veci a odpovedať na vaše najdôležitejšie  otázky o nich. (Jennifer L)