Aplikácia, ktorá Vám môže pomôcť sledovať vašu uhlíkovú stopu – Capture

Keďže globálne otepľovanie je každým rokom horšie a horšie, viac ľudí sa začína obávať ich vplyvu na životné prostredie a ich osobnej uhlíkovej stopy, čo sú celkové emisie skleníkových plynov, ktoré človek vypustí. Capture vypočítava váš prispôsobený mesačný uhlíkový cieľ na základe odporúčaní Medzivládneho panelu pre zmenu klímy.  Povolenie sledovania GPS umožňuje aplikácii automaticky predpovedať emisie z každodenných jázd. Niektoré ďalšie jednoduché otázky tiež pomáhajú sledovať emisie z potravín.