Aplikácia, ktorá Vám môže pomôcť sledovať vašu uhlíkovú stopu – Moja Zem

Keďže globálne otepľovanie je každým rokom horšie a horšie, viac ľudí sa začína obávať ich vplyvu na životné prostredie a ich osobnej uhlíkovej stopy, čo sú celkové emisie skleníkových plynov, ktoré človek vypustí. MyEarth vytvorili výskumníci a študenti z University of Wisconsin-Madison School of Human Ecology a sleduje vašu spotrebu energie a úspory. Nancy Wongová, profesorka spotrebiteľskej vedy, vytvorila aplikáciu, aby sprístupnila znižovanie dennej spotreby energie. Navrhnutý s formátom denníka, používatelia si môžu vybrať denné aktivity na zníženie emisií uhlíka a spotreby energie.