Zelená dohoda. Ako chce EÚ pracovať na klimatickej neutralite a udržateľnosti

V novembri 2019 Európsky parlament vyhlásil klimatickú pohotovosť a vyzval Komisiu, aby vo všetkých svojich legislatívnych návrhoch pamätala na cieľ výrazne znižovať emisie a udržať globálne otepľovanie do 1,5 °C. Komisia v reakcii na to predstavila Európsku zelenú dohodu (v anglickom jazyku European Green Deal). Ide o plán na to, aby sa Európa do roku 2050 mohla stať klimaticky neutrálnym kontinentom.