Pohľad na zmenu klímy lokálnym objektívom obmedzuje výhľad

Počas niekoľkých posledných týždňov bolo publikovaných niekoľko štúdií, ktoré prinášajú nové dôkazy o naliehavosti hrozby globálnej zmeny klímy. V írskych médiách neprebehla takmer žiadna diskusia o žiadnej z týchto štúdií – namiesto toho sa veľké množstvo novinárov, či už veľkých alebo bulvárnych, rozhodlo tieto zistenia ignorovať. Začiatkom mája nová veľká medzinárodná štúdia naznačila, že Arktída by mohla byť v lete 2030 takmer úplne bez morského ľadu, teda o viac ako desať rokov skôr, ako sa pôvodne predpokladalo. Hlavným dôvodom tejto revidovanej predpovede bolo zohľadnenie pozitívnych spätnoväzbových efektov, ako je zníženie odrazu tepla zo zeme do vesmíru pri zmenšovaní objemu polárneho ľadu. (Cormac O’Raifeartaigh)