ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Plastový odpad a CO 2 sa pomocou slnečného žiarenia premieňajú na vodík a surovinu

Bolo vyvinuté integrované zariadenie, ktoré dokáže pomocou slnečného žiarenia premeniť oxid uhličitý zachytený zo vzduchu na vodík a oxid uhoľnatý. Tento proces spojil redukciu zachyteného oxidu uhličitého s oxidáciou plastového odpadu, čím sa vytvorila surovina chemická kyselina glykolová. „Toto je prvá demonštrácia prepojenia priameho zachytávania oxidu uhličitého do vzduchu s jeho priamym využitím v procese poháňanom slnečnou energiou, so všetkým v jednom zariadení,“ hovorí Erwin Reisner , ktorý vedie skupinu na University of Cambridge. Oxid uhličitý bol zachytený zo simulovaných spalín alebo vzduchu pomocou štandardného roztoku amín/hydroxid za podmienok okolia. (ANTHONYHO KINGA)