Ako mieni EÚ riešiť emisie mimo EÚ? (Archív)

Mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc (CBAM) je nové nariadenie, ktoré vytvára stimuly pre výrobcov mimo EÚ, aby znižovali emisie. Je základnou súčasťou balíka Fit for 55 – súboru návrhov na revíziu a aktualizáciu existujúcich právnych predpisov EÚ, aby sa zabezpečilo, že politiky EÚ budú v súlade s klimatickými cieľmi EÚ (zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 %).