Ako klimatické zmeny poškodzujú zdravie detí

Od prvých okamihov života môže mať zmena klímy veľký vplyv na zdravie. Pred narodením plodu zvyšujú extrémne teploty riziko predčasného pôrodu. V neskorších rokoch môže teplo ovplyvniť schopnosť dieťaťa učiť sa a zvyšuje riziko duševných porúch. Klimatické zmeny zhoršujú kvalitu ovzdušia rôznymi spôsobmi – napríklad predlžovaním a zintenzívňovaním sezón alergií a zvyšovaním frekvencie požiarov s masívnymi oblakmi dymu. A množstvo faktorov zvyšuje riziko environmentálnych vplyvov súvisiacich s klímou na zdravie detí, hovorí Perera. Vo všeobecnosti deti častejšie trávia čas vonku a sú častejšie fyzicky aktívne, keď sú vonku. Obe môžu zvýšiť ich vystavenie vysokým teplotám a znečistenému vzduchu. (NEHA PATHAK, YALE CLIMATE CONNECTIONS)