Ako by vyzeral svet o 1,5 stupňa teplejší

Aby sme zmiernili najhoršie dopady zmeny klímy, musíme zvážiť implementáciu klimatických riešení mimo voľného ekonomického trhu. Nbezpečný stav globálnej klímy dosiahol nové minimum, ako ukazuje analýza Svetovej metrologickej organizácie (WMO). Potvrdzuje to známy fakt: ľudské aktivity naďalej zhoršujú podmienky, ktoré zmenili klímu našej planéty. Najznepokojujúcejšie je, že „ tu je 66-percentná pravdepodobnosť, že ročná priemerná globálna teplota pri povrchu medzi rokmi 2023 a 2027 bude aspoň jeden rok o viac ako 1,5 stupňa Celzia vyššia ako predindustriálna úroveň“ ()