Štúdia odhaduje, ako otepľovanie podnebia poháňa dopyt po chladení na celosvetovej úrovni

Vyšší dopyt po energii bol zaznamenaný v posledných desaťročiach v rôznych sektoroch vrátane budov, priemyslu a dopravy, čo viedlo k výraznému nárastu globálnej spotreby energie. V tejto súvislosti predstavuje rast populácie a globálne otepľovanie ďalšiu prekážku pri plnení budúcich energetických potrieb a plnení energetických požiadaviek na celom svete.