Aktualizácia európskych predpisov ESG o greenwashingu

Dňa 22. marca 2023 Európska komisia zverejnila návrh smernice o ekologických tvrdeniach . Cieľom návrhu je riešiť greenwashing  stanovením požiadaviek na to, ako môžu spoločnosti propagovať environmentálne tvrdenia voči spotrebiteľom, a zavedením sankcií proti greenwashingu. Spoločnosti by museli podložiť svoje environmentálne tvrdenia komplexným posúdením. Návrh tiež zavádza prísnejšie pravidlá pre schvaľovanie nových environmentálnych   značiek.

Dňa 3. mája 2023Rada prijala svoju rokovaciu pozíciu k navrhovanej smernici o ekologických tvrdeniach. Rada tiež navrhla predĺžiť obdobie vykonávania z 18 mesiacov na 24 mesiacov.

Ďalšie kroky: Rokovania medzi Radou a Európskym parlamentom sa začnú hneď, ako Parlament prijme svoju pozíciu.

1. júna 2023 ESA zverejnili svoje správy o pokroku v oblasti greenwashingu vo finančnom sektore. V týchto správach ESA predkladajú spoločné chápanie greenwashingu na vysokej úrovni, ktoré sa vzťahuje na účastníkov trhu v rámci ich príslušných kompetencií; finančné trhy, bankovníctvo, poisťovníctvo a poisťovníctvo a dôchodky.