Emisie z lodnej dopravy by sa mohli znížiť na polovicu bez toho, aby to poškodilo obchod, zistil výskum

Emisie skleníkových plynov z lodnej dopravy by sa mohli do roku 2030 znížiť na polovicu bez poškodenia obchodu, zistil nový výskum, keď sa krajiny pripravujú na stretnutie, aby prediskutovali potenciálnu novú daň z uhlíka produkovaného loďami. Emisie z námornej dopravy predstavujú asi 3 % celosvetových emisií skleníkových plynov a existuje len málo alternatív k lacnej, ťažkej a špinavej motorovej nafte, ktorú používajú lode. (Fiona Harvey)