Emisie počas životného cyklu: el. vozidlá vs. vozidlá so spaľovacím motorom

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry je sektor dopravy viac závislý od fosílnych palív ako ktorýkoľvek iný sektor v ekonomike. V roku 2021 predstavoval 37 % všetkých emisií CO 2 zo sektorov konečného použitia. Aby ste získali prehľad o tom, ako rôzne typy vozidiel prispievajú k týmto emisiám, vyššie uvedená grafika zobrazuje emisie počas životného cyklu batériových elektrických, hybridných vozidiel a vozidiel so spaľovacím motorom (ICE) pomocou správy Polestar a Rivian’s Pathway Report . (Selin Oğuz)