17 leteckých spoločností čelí celoeurópskej sťažnosti na greenwashing

Členovia BEUC určili niekoľko príkladov 17 európskych leteckých spoločností, ktoré používajú zavádzajúce praktiky zamerané na spotrebiteľov. Podľa členov je tvrdenie, že vyplatenie dodatočných kreditov môže „neutralizovať“, „kompenzovať“ alebo „kompenzovať“ emisie oxidu uhličitého z letu, nesprávne, pretože skutočné klimatické výhody takéhoto kompenzačného úsilia zostávajú veľmi neisté, zatiaľ čo škody spôsobené emisie uhlíka z leteckej dopravy sú nespochybniteľné. Okrem toho členovia uviedli, že letecké spoločnosti tiež zavádzajú spotrebiteľov, keď im účtujú dodatočnú cenu za príspevok k rozvoju „udržateľných leteckých palív“.