Zverejnený revidovaný kalendár aukcií na rok 2023

Zverejnený kalendár odráža fungovanie rezervy stability trhu (MSR) od septembra do 31. decembra 2023. Po zverejnení celkového počtu kvót v obehu v roku 2022 Komisiou 15. mája 2023 sú objemy aukcií od septembra do decembra 2023 znížené o 90 783 578 kvót, ktoré sú umiestnené v MSR. Kalendár zahŕňa aj začatie obchodovania s kvótami pridelenými nástroju na obnovu a odolnosť (RRF) formou aukcie v rámci plánu REPowerEU.  Tento plán bol prijatý vo februári 2023 a jeho cieľom je do 31. augusta 2026 generovať príjmy vo výške 20 miliárd EUR