Rok 2023 je kľúčom pre globálne klimatické rozhodnutia

Konferencia o zmene klímy v Bonne sa zamerala na globálnu inventúru, správu, ktorá bude slúžiť ako základ pre rokovania na výročnej globálnej klimatickej konferencii – COP28. Organizátori z Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (IPCC) tvrdili, že sa dosiahol významný pokrok v dôležitých otázkach potrebných na prijímanie politických rozhodnutí. Účastníci konferencie v Bonne sa zhodli, že je nevyhnutné napraviť kurz a dostať sa na cestu k obmedzeniu nárastu teploty v súlade s Parížskou dohodou.