Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu požaduje klimatickú daň, keďže uhlíkové náklady sú životom

Nositeľka Nobelovej ceny za ekonómku Esther Duflo varovala, že miera úmrtnosti v chudobných krajinách môže prudko vzrásť v dôsledku klimatických zmien spôsobených bohatými krajinami. Duflo žiada zavedenie globálnej dane. Uviedla, že v dôsledku pokračujúceho vplyvu klimatických zmien sa do konca storočia zvýši o 73 úmrtí na 100 000 ľudí. Duflo tvrdil, že najzraniteľnejší ľudia budú najviac zasiahnutí a najchudobnejšie krajiny sveta, ktoré prispeli k emisiám fosílnych palív len málo, budú niesť bremeno. (Esther Duflo)