Premenou 9% európskej poľnohospodárskej pôdy na agrolesníctvo by sa mohlo kompenzovať až 43% emisií uhlíka produkovaných v poľnohospodárstve

Druhá slovenská agrolesnícka konferencia, ktorú organizovala Slovenská agrolesnícka asociácia, sa uskutočnila 16. júna 2023 na pôde Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Na konferencii s názvom Agrolesníctvo ako nástroj adaptácie na zmenu klímy sa stretli poľnohospodári, lesníci, výskumníci a verejné autority, aby diskutovali o environmentálnych, legislatívnych a produkčno-ekonomických aspektoch agrolesníctva. Slovenská agrolesnícka asociácia o tom informuje v tlačovej správe.

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“