Klimatická kríza bola predpovedaná, ale globálne otepľovanie teraz vstupuje na neprebádané územie

Na celej planéte existuje model otepľovania, ktorý znepokojuje klimatológov a potvrdzuje zraniteľnosť Európy, pretože na kontinente dochádza k výrazne vyšším teplotám, ako je celosvetový  priemer. Druhá výročná správa o stave klímy v Európe – za rok 2022 – vypracovaná Svetovou meteorologickou organizáciou a službou  EÚ pre klimatické zmeny Copernicus naznačuje, že kontinent sa naďalej otepľuje dvakrát rýchlejšie, ako je celosvetový priemer. (Kevin O’Sullivan)