Bránia výzvy uhlíkového účtovníctva pokroku smerom k čistej nule?

Viac ako tretina najväčších verejne obchodovaných spoločností na svete má teraz nulové ciele na radikálne zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2050 alebo skôr. Ale 65 % podnikových cieľov ešte nespĺňa minimálne procedurálne štandardy vykazovania. To svedčí o probléme s údajmi, ktorý má ďalekosiahlejšie dôsledky ako požiadavky na ročné vykazovanie. Ako nám bolo vnucované, nemôžeme riadiť to, čo nemeriame, a nepriaznivé dôsledky neriešenia zmeny klímy spôsobenej ľudskou činnosťou sú jasne uvedené v správe IPCC AR6 z roku 2023. (Heather Davies)

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“