ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Klimatické zmeny môžu poškodiť duševné zdravie starších dospelých

Očakáva sa, že zmena klímy zvýši závažnosť a frekvenciu požiarov a iných ekologických katastrof v Kalifornii a mimo nej. Lesné požiare, ako napríklad nedávne požiare v Kanade, ktoré priniesli dym do stredozápadných a severovýchodných oblastí Spojených štátov, predstavujú hrozbu pre fyzické zdravie starších dospelých, najmä tých v marginalizovaných  komunitách . Nové výskumy ukazujú, že podobné udalosti by si mohli vybrať daň aj na duševnom zdraví starších ľudí. (AMBIKA KANDASAMY)

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“