ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Kompromis na poslednú chvíľu zabraňuje zlyhaniu adaptačných cieľov

Rozhovory o stanovení ambicióznych cieľov v snahe sveta prispôsobiť sa účinkom zmeny klímy boli zachránené na poslednú chvíľu počas rokovaní o klíme v Bonne, po ostrých rozporoch medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami. Náročné rokovania v Nemecku sa sústredili na rámec pre globálny cieľ adaptácie, iniciatívu zameranú na zvýšenie odolnosti národov voči extrémnym poveternostným javom, záplavám, suchám a stúpaniu hladiny morí. (Matteo Civillini)

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“