Nadchádzajúce zverejnenie ukazovateľa ročného prebytku (celkový počet kvót v obehu) pre rezervu stability trhu EÚ ETS

Európska komisia 15. mája 2023 zverejní celkový počet kvót v obehu (TNAC) na trhu EÚ s uhlíkom v roku 2022. Ukazovateľ TNAC zohráva dôležitú úlohu pri fungovaní rezervy trhovej stability (MSR) systému obchodovania s emisiami EÚ (ETS). Určuje, či sa kvóty odoberú alebo uvoľnia z MSR.   Podľa rozhodnutia 2015/1814 (rozhodnutie o MSR) sa 24 % TNAC vloží do MSR, ak presiahne prah 833 miliónov. Ak TNAC klesne pod hranicu 400 miliónov, časť kvót z MSR sa vydraží. Podľa oznámenia z minulého roka predstavoval TNAC v roku 2021 1 449 miliónov kvót. V dôsledku toho bolo v období od 1. septembra 2022 do 31. augusta 2023 takmer 348 miliónov kvót stiahnutých z aukcií a umiestnených do MSR.