Projekt – Urýchlenie a rozšírenie transformačnej adaptácie v Európe

TransformAr Logo Cieľom projektu TransformAr je demonštrovať riešenia a cesty, ktoré sa považujú za nevyhnutné pre klimatickú a sociálnu odolnosť s cieľom dosiahnuť rýchlu a ďalekosiahlu transformačnú adaptáciu (TA). „Dopady klimatických zmien sú tu a teraz. Dopady na ľudí, prosperitu a planétu sú už všadeprítomné, ale nerovnomerne rozložené.“ Táto skutočnosť sa uvádza v novej koncepcii novej, ambicióznejšej stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy (Európska komisia, 2019). Hodnotiaca správa o oteplení o 1,5 °C (IPCC, 2018) ukazuje, že aj v najlepšom prípade trvalého znižovania emisií bude existovať veľký tlak na agropotravinárske systémy, infraštruktúru, ekosystémy a ľudské zdravie.