Spustenie novej európskej aliancie pre CCS

Aliancia s názvom Carbon Capture & Storage Europe spája širokú škálu spoločností a organizácií. Členmi koalície sú: Aker Carbon Capture, Baker Hughes, Bellona, Clean Air Task Force, Konfederácia európskych závodov na výrobu energie z odpadu (CEWEP), CO2 management, Danish Shipping, Dow, European Lime Association (EuLA), General Electric (GE) a Novozymes. Aliancia bola oznámená na podujatí v Európskom parlamente s cieľom podporiť šírenie CCS v Európe. CCS Europe je kolektív poskytovateľov technológií, vývojárov projektov, odborníkov z odvetvia a environmentálnych mimovládnych organizácií, ktorých poslaním je podporovať zavádzanie technológií zachytávania uhlíka s cieľom obmedziť priemyselné emisie CO2 a minimalizovať množstvo CO2, ktoré už vstúpilo do atmosféry. Cieľom CCS Europe je povzbudiť európskych a vnútroštátnych tvorcov politík, aby vytvorili regulačné a finančné nástroje, ktoré prilákajú potrebné investície v tejto oblasti. Organizácia sa primárne zameriava na energeticky náročné a ťažko znižovateľné priemyselné odvetvia, ktoré nie sú schopné eliminovať emisie CO2 inými prostriedkami ako zachytávaním. CCS je proces zachytávania emisií oxidu uhličitého (CO2) z veľkých bodových zdrojov, ako sú elektrárne a priemyselné zariadenia, a ich ukladania pod zemou alebo v iných riešeniach dlhodobého ukladania. Proces zahŕňa tri kroky: zachytávanie CO2 zo zdroja, jeho prepravu na miesto uloženia a jeho bezpečné a trvalé skladovanie. Zachytený CO2 sa môže ukladať v geologických formáciách, ako sú vyčerpané ložiská ropy a plynu, soľné kolektory alebo v oceáne. CCS zohráva dôležitú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy znižovaním množstva CO2 uvoľňovaného do atmosféry. Umožňuje ďalšie používanie fosílnych palív a zároveň znižuje ich vplyv na životné prostredie. (Jasmina Ovcina Mandra)