Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia – ECMEF

IPMA - News Detail Sme výskumný ústav a operačná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni, produkujeme globálne číselné predpovede počasia a ďalšie údaje pre naše členské a spolupracujúce štáty a širšiu komunitu. Centrum má jedno z najväčších superpočítačových zariadení a archívy meteorologických údajov na svete. Medzi ďalšie strategické činnosti patrí poskytovanie pokročilej odbornej prípravy a pomoc WMO pri vykonávaní jej programov. Sme kľúčovým hráčom v programe Copernicus, zložke vesmírneho programu Európskej únie zameranej na pozorovanie Zeme, ktorá ponúka kvalitné informácie o zmene klímy (služba Copernicus v oblasti zmeny klímy), zložení atmosféry (služba monitorovania atmosféry programu Copernicus), nebezpečenstve záplav a požiarov (služba riadenia mimoriadnych situácií programu Copernicus), a prostredníctvom iniciatívy EÚ Destinácia Zem vyvíjame prototypy digitálnych dvojčiat Zeme.