Medzinárodné opatrenia v oblasti zmeny klímy

Logo Európskej komisie Boj proti zmene klímy si vyžaduje opatrenia zo strany všetkých krajín na celom svete. EÚ pracuje na podpore ambicióznych globálnych opatrení prostredníctvom: