Projekt – Regionálne spôsoby dosiahnutia odolnosti proti zmene klímy

Regilience Ciele a vízia projektu REGILIENCE sú v súlade s cieľmi zelenej dohody a misie programu Horizont Európa „Adaptácia na zmenu klímy“. Projekt prichádza v čase, keď zraniteľné regióny najviac potrebujú podporu na zmiernenie vplyvov zmeny klímy a prispôsobenie sa budúcnosti. REGILIENCE pozostáva z 9 hlavných partnerov pod vedením Inštitútu pre európsku energetickú a klimatickú politiku (IEECP) a podporovaných Európskou federáciou agentúr a regiónov pre energetiku a životné prostredie (FEDARENE), miestnymi samosprávami ICLEI pre udržateľnosť – európskym sekretariátom (ICLEI Europe), sieťou odolných miest (R-CITIES), F6S Network Limited (F6S), Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências (FC. ID), adelphi (adelphi), Regionálna energetická agentúra severozápadného Chorvátska (REGEA) a Fresh thoughts Consulting (FT).