Príjmy z mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ musia podporovať zraniteľné krajiny v boji proti zmene klímy, tvrdí organizácia ActionAid International

V reakcii na dnešné správy, že Európsky parlament schválil právne predpisy týkajúce sa mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) – poplatku, ktorého cieľom je zabrániť spoločnostiam z EÚ outsourcovať svoje činnosti v krajinách s nižšími environmentálnymi normami, Javier Garcia de la Oliva, vedúci oddelenia angažovanosti a transformácie krajín v Európe a Amerike v spoločnosti ActionAid International, uviedol:

„Je nevyhnutné, aby EÚ venovala príjmy z mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) najzraniteľnejším krajinám a komunitám na svete a podporila ich úsilie v boji proti klimatickej kríze a zachovaní biodiverzity.

„V súvislosti s nadchádzajúcou revíziou rozpočtu v júli musí EÚ vyslať silný politický signál a nemôže si dovoliť vypnúť a javiť sa ako „pevnosť“ v čase, keď sa zameriava na geopolitickú dôveryhodnosť a vodcovstvo. Namiesto toho musí prevziať svoju historickú zodpovednosť a splniť svoje záväzky týkajúce sa financovania opatrení v oblasti zmeny klímy a financovania riešenia strát a škôd.“