Tím COP28 vyzýva na väčšie zapojenie domorodých hlasov do budovania klimatických riešení

New York 20. apríla (ANI/WAM) – Tento týždeň šampión OSN na vysokej úrovni v oblasti zmeny klímy COP28 Razan Al Mubarak a generálny riaditeľ a osobitný predstaviteľ COP28, veľvyslanec Majid Al Suwaidi, cestovali do sídla OSN v New Yorku, aby sa spojili so zainteresovanými stranami popri 22. zasadnutí Stáleho fóra OSN pre otázky pôvodného obyvateľstva (UNPFII). Fórum pre otázky pôvodného obyvateľstva je ústredným orgánom OSN, ktorý sa venuje obavám a právam pôvodného obyvateľstva sveta. Obaja členovia vedúceho tímu COP28 vo svojich príslušných angažmánoch zopakovali záväzok SAE užšie spolupracovať s domorodými komunitami pri riešení klimatickej krízy. Vo svojom hlavnom prejave na fóre al-Mubarak zdôraznil význam využívania vedomostí a hodnôt pôvodného obyvateľstva na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a ochranu biodiverzity a vyzval na ich plné zapojenie do rozvoja politík súvisiacich so zmenou klímy. „Ako šampión OSN v oblasti zmeny klímy som odhodlaný spolupracovať s vami, aby som podporil vaše úsilie a presadzoval riešenia riešenia klimatickej krízy od pôvodného obyvateľstva,“ uviedol al-Mubarak. Na okraj fóra veľvyslanec Al Suwaidi informoval zástupcov skupiny 77 + Čína o potenciálnych oblastiach spolupráce a záväzku SAE úzko spolupracovať s rozvojovými krajinami globálneho Juhu s cieľom dosiahnuť inkluzívnu konferenciu COP28. Okrem toho Al Mubarak a veľvyslanec Al Suwaidi spoločne zvolali domorodých mládežníckych aktivistov a mladých ľudí, aby stáli na čele úsilia o zmiernenie vplyvov zmeny klímy.