USA prisľúbili 1 miliardu dolárov Zelenému klimatickému fondu uprostred výzvy na udržanie 1,5 °C na dosah

USA poskytnú 1 miliardu dolárov do vlajkového klimatického fondu OSN – prvý takýto príspevok za šesť rokov. Joe Biden prijal tento záväzok, keď vo štvrtok hostil virtuálne stretnutie svetových lídrov, aby podnietil vedenie na vysokej úrovni k obmedzeniu globálneho otepľovania na 1,5 °C. Je to prvýkrát od roku 2017, čo USA prisľúbili hotovosť do Zeleného klimatického fondu (GCF), ktorý podporuje rozvojové krajiny pri znižovaní emisií a prispôsobovaní sa vplyvom klímy. Tento krok bol súčasťou širokej výzvy na prijatie opatrení pre Fórum hlavných ekonomík o energetike a klíme, skupinu viac ako 20 rozvinutých a rozvojových krajín s vysokými emisiami, ktoré produkujú približne 80 % celosvetových skleníkových plynov.