Súhrnná správa IPCC AR6: Zmena klímy 2023

IPCC dokončil súhrnnú správu pre šiestu hodnotiacu správu počas 58. zasadnutia panelu, ktoré sa konalo v Interlakene vo Švajčiarsku od 13. do 19. marca 2023.

PREČÍTAŤ SI SPRÁVU