Prezident COP28: Svet potrebuje podnikateľské myslenie na riešenie klimatickej krízy

Sultan Al Jaber, dezignovaný predseda samitu COP28, v „exkluzívnom“ rozhovore pre denník Guardian uviedol, že svet potrebuje „podnikateľské zmýšľanie“, aby mohol riešiť problém zmeny klímy. Al Jaber pre noviny povedal, že „potrebujeme zásadnú korekciu kurzu a obrovské úsilie na opätovné naštartovanie pokroku. To nemôžu urobiť len vlády.“ Pokračuje: „Rozsah problému si vyžaduje, aby všetci pracovali solidárne. Potrebujeme partnerstvá, nie polarizáciu, a musíme k tomu pristupovať s jasným zdôvodnením a realizovateľným akčným plánom… COP28 sa zaväzuje nadviazať na pokrok dosiahnutý na COP26 a COP27 a vniesť do toho podnikateľské myslenie, konkrétne KPI [kľúčové ukazovatele výkonnosti, základný kameň väčšiny obchodných stratégií] a ambiciózny akčný program.“ Ako výkonný riaditeľ národnej ropnej spoločnosti Adnoc v Spojených arabských emirátoch (SAE) je Al Jaber „veľmi kontroverznou voľbou na predsedanie týmto kľúčovým rokovaniam“, píše denník. Al Jaber však uviedol, že „nikto by nemal predbiehať jeho predsedníctvo, pretože je odhodlaný chrániť limit 1,5 °C a zabezpečiť, aby všetky krajiny a súkromný sektor konali s cieľom dosiahnuť potrebné masívne zníženie emisií“, píše sa v článku. Al Jaber tvrdí, že pokrok SAE v diverzifikácii mimo ropy „mu umožní motivovať ostatné krajiny produkujúce ropu, aby prišli s podobnými plánmi“, uvádza sa v článku. Vysvetľuje to: „Vieme, že musíme plne zapojiť súkromný sektor a uvoľniť potrebné bilióny dolárov. Vyžaduje si to podnikateľský plán, v ktorom budú uvedené kľúčové výsledky s konkrétnymi kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti; vyžaduje si to spoľahlivý a dostatočný kapitál a koordinované kolektívne kroky.“ Al Jaber tiež spomína potrebu investovať do vodíka a zachytávania a ukladania uhlíka (CCS). V dokumente uvádza: „Chcem sa uistiť, že COP28 sa stane miestom, kde sa budú zhromažďovať partnerstvá v každom regióne s cieľom komercializovať výrobu vodíka, dopravu a priemyselné využitie.“ O CCS hovorí: „IPCC od roku 2016 tvrdí, že zachytávanie uhlíka je základným nástrojom na udržanie rastu teploty pod kontrolou. Napriek tomu sa ročne zachytí len 44 miliónov ton uhlíka. Toto množstvo musíme vynásobiť 30. Je to obrovský záväzok, ktorý si v súčasnosti jednoducho nemôžeme dovoliť. Potrebujeme progresívnu, inteligentnú vládnu reguláciu a politiky, ktoré budú motivovať súkromné investície v priemyselnom meradle.

Fiona Harvey, The Guardian