Neodkladné opatrenia v oblasti boja proti prejavom klimatickej zmeny môžu zabezpečiť znesiteľnú budúcnosť pre všetkých

Autor: LADISLAV MARKOVIČ, IVAN GARČÁR

Čas sa kráti.

„Časovaná klimatická bomba tiká. Najnovšia správa IPCC je však návodom, ako zneškodniť klimatickú časovanú bombu. Je to návod na prežitie ľudstva. Ako sa v tejto správe uvádza, hranica oteplenia na úrovni 1,5 °C je dosiahnuteľná. Bude však potrebný obrovský skok v boji proti zmene klímy, uviedol generálny tajomník OSN António Guterres. „Táto súhrnná správa podčiarkuje naliehavosť prijatia ambicióznejších opatrení a ukazuje, že ak budeme konať teraz, stále môžeme zabezpečiť udržateľnú budúcnosť pre všetkých,“ uviedol predseda IPCC Hoesung-Lee. Táto súhrnná správa je záverečnou kapitolou Šiesteho hodnotiaceho panelu. Zdôrazňuje rozsah výzvy v dôsledku neustáleho nárastu emisií skleníkových plynov a upozorňuje na to, že tempo a rozsah toho, čo sa doteraz urobilo, a ani súčasné plány nestačia na vyriešenie problematiky zmeny klímy. Viac ako storočie spaľovania fosílnych palív, ako aj nerovnomerné a neudržateľné využívanie energie a pôdy viedlo ku globálnemu otepľovaniu, ktoré dosiahlo úroveň 1,1 °C v porovnaní s pred industriálnym obdobím (1850 – 1900). To má za následok čoraz častejšie a intenzívnejšie extrémne prejavy počasia, ktoré spôsobujú čoraz nebezpečnejšie dopady na prírodu a ľudí v každom regióne sveta. Každé zvýraznenie otepľovania má za následok rýchlo eskalujúce nebezpečné prejavy počasia a klímy. Intenzívnejšie vlny horúčav, výdatnejšie zrážky, dlhotrvajúce suchá a iné extrémy počasia ďalej zvyšujú riziko pre ľudské zdravie a ekosystémy. Na extrémne horúčavy v súčasnosti zomierajú ľudia v každom regióne sveta. Očakáva sa, že s pokračujúcim trendom otepľovania bude ďalej narastať klimatickou zmenou podmienená neistota dostupnosti potravín a vody. Zvládnutie klimatických rizík je ešte náročnejšie v prípade, ak sa spoja s inými nepriaznivými udalosťami, ako sú napríklad pandémie alebo vojnové konflikty.