Súčasné globálne opatrenia proti klimatickým zmenám

Klimatická zmena je jednou z najväčších výziev našej doby a vyžaduje si urgentné opatrenia na celosvetovej úrovni. Tu je prehľad niektorých nedávnych vývojov a opatrení, ktoré boli prijaté globálne:

Medzinárodné úsilie

Organizácia Spojených národov vo svojej najnovšej správe o stave globálnej klímy varovala, že Zem čelí hrozbe klimatickej katastrofy, pričom rekordné teploty, stúpajúca hladina morí a topenie ľadovcov sú iba niektoré z alarmujúcich príznakov. Generálny tajomník OSN António Guterres apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby okamžite prijalo radikálne opatrenia zamerané na zmiernenie najhorších dopadov (Zdroj: Tlač OSN).

Opatrenia USA

Pod vedením prezidenta Joea Bidena si USA stanovili ambiciózne klimatické ciele, vrátane plánu dosiahnuť bezuhlíkový energetický sektor do roku 2035 a hospodárstvo s nulovými čistými emisiami do roku 2050. Tieto cieľe sú podporované historickými investíciami prostredníctvom zákona o znižovaní inflácie a dvojstrannej dohody o infraštruktúre. USA tiež podporujú rýchle nasadenie vozidiel s nulovými emisiami a zaviazali sa k dekarbonizácii medzinárodnej lodnej dopravy (Zdroj: Biely dom).

Európska únia

Európska únia sa zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o minimálne 55 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Európska zelená dohoda obsahuje opatrenia na podporu obnoviteľných energií, zvýšenie energetickej účinnosti a zavedenie systémov oceňovania CO2, cieľom čoho je dosiahnuť, aby EÚ bola do roku 2050 klimaticky neutrálna (Zdroj: IPCC).

Rozvojové krajiny a adaptácia

Africký kontinent, aj keď produkuje iba 2 – 3 % globálnych emisií skleníkových plynov, je obzvlášť zraniteľný voči klimatickým zmenám. Región urgentne potrebuje podporu na adaptáciu na zhoršujúce sa klimatické podmienky. Podľa Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) je na zvýšenie klimatickej odolnosti v Afrike každoročne potrebných 52,7 miliardy USD. Opatrenia zahŕňajú poskytovanie vedeckých výskumov pre rozhodovanie a zabezpečenie spravodlivého prechodu na uhlíkovo neutrálnu budúcnosť (Zdroj: UNEP).

Miestne iniciatívy

Okrem veľkých medzinárodných a národných iniciatív existuje množstvo miestnych projektov, ktoré významne prispievajú k ochrane klímy. Mestá na celom svete sa zameriavajú na udržateľné mestské plánovanie, zelenú infraštruktúru a rozšírenie verejnej dopravy s cieľom znížiť emisie. Napríklad v krajinách ako Tanzánia nahrádzajú tradičné, vysokoemisné dopravné prostriedky elektrickými alternatívami (Zdroj: UNEP).

Záver

Boj proti klimatickým zmenám vyžaduje globálnu spoluprácu a koordinované úsilie na všetkých úrovniach. Hoci niektoré krajiny a regióny už dosahujú významný pokrok, je kľúčové, aby svetové spoločenstvo ešte viac zintenzívnilo svoje úsilie a hľadalo inovatívne riešenia na zvládnutie tejto krízy. Iba spoločným úsilím môžeme odvrátiť najhoršie následky klimatickej zmeny a zabezpečiť udržateľnú budúcnosť pre všetkých. (Co2AI)