Slovensko: Aké sú ročné emisie CO 2 v krajine ?

Pri zvažovaní týchto údajov je potrebné mať na pamäti niekoľko bodov:

  • Tieto čísla vychádzajú z „výroby“ alebo „územných“ emisií (tj emisií zo spaľovania fosílnych palív alebo výroby cementu v rámci hraníc krajiny). Neberie do úvahy emisie obchodovaného tovaru (emisie založené na spotrebe). Emisie založené na spotrebe nájdete neskôr v tomto profile krajiny.
  • Tieto čísla sa zameriavajú konkrétne na emisie CO 2 – nie na celkové emisie skleníkových plynov. Celkové emisie skleníkových plynov a ďalšie emisie skleníkových plynov nájdete neskôr v tomto profile krajiny.

Ročné emisie môže do značnej miery ovplyvniť veľkosť populácie – údaje na obyvateľa uvádzame vyššie. (Viac na ourworldindata.org)