Dokonalý sprievodca porozumením uhlíkových kreditov

Trh s uhlíkom umožňuje investorom a korporáciám obchodovať súčasne s uhlíkovými kreditmi a uhlíkovými kompenzáciami. To zmierňuje environmentálnu krízu a zároveň vytvára nové trhové príležitosti.

Nové výzvy takmer vždy vytvárajú nové trhy a prebiehajúca klimatická kríza a rastúce globálne emisie nie sú výnimkou.

Obnovený záujem o trhy s uhlíkom je relatívne nový. Medzinárodné trhy obchodovania s uhlíkom existujú už od Kjótskeho protokolu z roku 1997, ale vznik nových regionálnych trhov podnietil nárast investícií. (Jennifer L, viac na carboncredits.com)