Čo znamená CSRD/ESRS ?

CSRD je nariadenie Európskej únie, ktoré je zamerané na poskytnutie podrobných informácií o udržateľnosti spoločností. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, že spoločnosti budú musieť poskytovať pravidelné a podrobné správy o tom, ako ich činnosti ovplyvňujú životné prostredie a spoločnosť. Tieto správy budú musieť byť overené nezávislými audítormi a budú verejne dostupné.

Na druhej strane, ESRS je iniciatíva, ktorá má za cieľ vytvoriť centrálny prístupový bod pre informácie o udržateľnosti spoločností v celej EÚ. Tento systém by umožnil jednoduchý prístup k informáciám o udržateľnosti pre všetkých zainteresovaných strán, vrátane investorov, zákazníkov a občanov.

Obe tieto iniciatívy sú súčasťou širších snáh EÚ o podporu udržateľnosti a transparentnosti. Hlavným cieľom je podporiť prechod k udržateľnejšej ekonomike, ktorá berie do úvahy environmentálne a sociálne aspekty. (Co2AI)