Skorá jar (mesiace február a marec): Nie je badateľný žiadny skleníkový efekt CO₂

Skorá jar sú dva mesiace február a marec dohromady. Svojimi údajmi o počasí položia v strednej Európe základ pre začiatok jari, pre začiatok flóry a fauny. Ak sú dva mesiace mierne, k nereseniu žiab a ropuch dochádza skôr a kvety, ktoré kvitnú koncom marca a apríla, ako skorocel, fialky marcové, rebríček obyčajný, sasanky, vŕby a trnky, tiež nasledujú po skoršom brázde. -up call, aj keď každá rastlina má vždy svoje vlastné preferencie, na ktoré je zameraná.

Takmer celý február a marec 2024 bol do Nemecka privádzaný mierny daždivý atlantický vzduch. To malo za následok ako jednoznačne kladnú teplotnú odchýlku, tak aj nadpriemerné množstvo zrážok. Slnko sa v oboch mesiacoch ťažko predieralo cez často kompaktnú oblačnosť so zrážkami. Sneh a silný mráz hľadali márne aj v oblastiach zimných športov nízkych pohorí. Výdatnejšie snežilo len vo vysokých polohách Álp. (Chris Frey, viac na eike-klima-energie.eu)