5 faktov o cieli EÚ, ktorým je klimatická neutralita

Každý deň sme svedkami rastúceho vplyvu klimatických zmien. Boj proti nej je nevyhnutný pre budúcnosť Európy a sveta. V roku 2019 vedúci predstavitelia EÚ schválili cieľ dosiahnuť klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050. Stalo sa tak v nadväznosti na záväzky, ktoré EÚ a jej členské štáty prijali pri podpise Parížskej dohody v roku 2015.

Čo znamená klimatická neutralita a ako EÚ dosiahne tento cieľ pri podpore blahobytu svojich občanov? Tu je päť faktov, ktoré potrebujete vedieť o ambíciách EÚ v oblasti klímy.  (Viac na consilium.europa.eu)