Výskum poukazuje na nebezpečné nadmerné spoliehanie sa na budúce odstraňovanie CO₂

Vlády a podniky sa spoliehajú na nebezpečné množstvá budúceho odstraňovania oxidu uhličitého (CO 2 ) z atmosféry namiesto rýchlejšieho znižovania emisií a postupného vyraďovania fosílnych palív. Tento problém je čiastočne spôsobený neúplným obrazom škodlivých dôsledkov odstraňovania oxidu uhličitého pre ľudí, potravinovú bezpečnosť a prírodné  ekosystémy, podľa nového výskumu publikovaného v Science.

V dokumente sa zistilo, že potenciál  odstraňovania oxidu uhličitého , ktorý v súčasnosti uvádza orgán OSN pre hodnotenie klímy, Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC), výrazne nadhodnocuje, aké ťažké je odstránenie oxidu uhličitého, konkrétne bioenergie so zachytávaním a ukladaním uhlíka a strom- výsadbu, môže bezpečne vykonávať pri dosahovaní klimatických cieľov.

IPCC pracuje tak, že syntetizuje najlepšiu dostupnú literatúru v čase písania a publikovania svojich správ. (University of Melbourne)