Mechanizmus nastavenia uhlíkových hraníc

Mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc EÚ (CBAM) je naším prelomovým nástrojom na stanovenie  spravodlivej  ceny o uhlíku emitovanom pri výrobe tovarov s vysokým obsahom uhlíka, ktoré sa dostávajú do EÚ, a podporiť čistejšiu priemyselnú výrobu v krajinách mimo EÚ. Postupné zavádzanie CBAM je v súlade s postupným ukončovaním prideľovania bezplatných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) s cieľom podporiť dekarbonizáciu priemyslu EÚ.  Potvrdením, že bola zaplatená cena za vnorené uhlíkové emisie generované pri výrobe určitého tovaru dovážaného do EÚ, CBAM zabezpečí, že cena uhlíka pri dovoze bude ekvivalentná cene uhlíka domácej produkcie a že EÚ‘ Klimatické ciele nie sú ohrozené. CBAM je navrhnutý tak, aby bol v súlade s pravidlami WTO.