Klimatická kríza je krízou vzdelávania

Klimatická kríza je krízou vzdelávania. Práve tu, práve teraz, klimatické zmeny oberajú milióny detí a dospievajúcich o ich právo učiť sa, právo hrať sa a právo cítiť sa bezpečne. Smrteľné záplavy v Pakistane minulý rok zničili alebo poškodili viac ako 26 000 škôl. To vystavilo viac ako 600 000 dospievajúcich dievčat vyššiemu riziku predčasného ukončenia školskej dochádzky, rodovo podmieneného násilia a detských manželstiev. Zatiaľ čo klimatická kríza ohrozuje práva každého človeka na planéte, tí, ktorí znášajú jej nápor, sú najzraniteľnejšie dievčatá a chlapci, ktorí už žijú v dlhotrvajúcich krízových prostrediach v dôsledku ozbrojených konfliktov, núteného vysídľovania a iných kríz. Dnes je na celom svete viac ako 224 miliónov detí zasiahnutých krízou, ktoré naliehavo potrebujú podporu vo vzdelávaní. Nová analýza od Education Cannot Wait (ECW) zistila, že 62 miliónov z týchto detí bolo od roku 2020 zasiahnutých klimatickými rizikami, ako sú suchá, záplavy, cyklóny a iné extrémne poveternostné javy. (Gordon Brown & Co. Yasmine Sherifová)