Čo je čistá nula? ( Net Zero )

Všetci sme už počuli pojem čistá nula, ale čo presne znamená? Zjednodušene povedané, čistá nula sa týka rovnováhy medzi množstvom vyprodukovaných skleníkových plynov (GHG) a množstvom, ktoré sa odstráni z atmosféry. Dá sa to dosiahnuť kombináciou znižovania emisií a odstraňovania emisií.

Čo znamená byť čistá nula?

Myslite na to ako na kúpeľ – otočte kohútiky a dolejte viac vody, vytiahnite zástrčku a voda vytečie. Množstvo vody vo vani závisí od prítoku z vodovodných kohútikov a od výstupu cez zátku. Aby ste udržali množstvo vody vo vani na rovnakej úrovni, musíte sa uistiť, že vstup a výstup sú vyvážené.

Dosiahnutie čistej nuly uplatňuje rovnaký princíp a vyžaduje, aby sme vyvážili množstvo skleníkových plynov, ktoré vypúšťame, množstvom, ktoré odstránime. Keď to, čo pridáme, nie je viac ako to, čo odoberieme, dosiahneme čistú nulu. (nationalgrid, Skupinové PLC)