Rastliny pravdepodobne absorbujú viac CO₂ v meniacej sa klíme, ako sme si mysleli – tu

Svetová vegetácia má pozoruhodnú schopnosť absorbovať oxid uhličitý (CO₂) zo vzduchu a ukladať ho ako biomasu. Rastliny tak spomaľujú zmenu klímy, pretože CO₂, ktoré absorbujú, neprispieva ku globálnemu otepľovaniu. Čo sa však stane pri pokročilejších klimatických zmenách? Ako bude vegetácia reagovať na predpokladané zmeny atmosférického CO₂, teplôt a zrážok? Naša štúdia , publikovaná dnes v Science Advances, ukazuje, že rastliny môžu absorbovať viac CO₂, ako sa pôvodne predpokladalo. Zistili sme, že klimatické modelovanie, ktoré najlepšie zodpovedá procesom, ktoré podporujú život rastlín, neustále predpovedalo najsilnejšiu absorpciu CO₂. Najkomplexnejší model predpovedal až o 20 % viac ako najjednoduchšia verzia. Naše zistenia zdôrazňujú odolnosť rastlín a dôležitosť výsadby stromov a zachovania existujúcej vegetácie pre spomalenie klimatických zmien. Aj keď je to dobrá správa, nepustí nás to do boja proti klimatickým zmenám. Rýchly nárast atmosférického CO₂ znamená, že stále musíme znižovať emisie. ( Jürgen Knauer , Univerzita v Západnom Sydney)