GHG Protocol poskytuje celosvetovo najpoužívanejšie účtovné štandardy pre skleníkové plyny.

Nižšie uvedené štandardy sú navrhnuté tak, aby poskytli rámec pre podniky, vlády a iné subjekty na meranie a vykazovanie emisií skleníkových plynov spôsobom, ktorý podporuje ich poslanie a ciele. V roku 2016 92 % spoločností z rebríčka Fortune 500, ktoré reagovali na CDP, využívalo protokol GHG priamo alebo nepriamo prostredníctvom programu založeného na protokole GHG. Poskytuje účtovnú platformu pre prakticky každý firemný program vykazovania emisií skleníkových plynov na svete.  Popularita štandardov GHG Protocol je čiastočne spôsobená rozsiahlym dosahom a konzultáciami zainteresovaných strán, ktoré uľahčujú WRI a WBCSD počas každého projektu vývoja štandardov.