Klimatická zmena – Progresívne Slovensko – volebný program pre Voľby 2023

Riešenie situácie neodkladáme na neskôr, nehľadáme výhovorky a sústredíme sa na to, ako sa to dá. Čím rýchlejšie začneme, tým skôr dokážeme zabezpečiť dôstojný život pre budúce generácie. Dôležitou súčasťou nami pripravených opatrení je znižovanie dopadov klimatickej krízy či ochrana prírody a ovzdušia. Pre zelenú budúcnosť krajiny je však rovnako kľúčový rozvoj obehového hospodárstva, riešenie envirozáťaží alebo zelená infraštruktúra v mestách. Naše riešenia sú ambiciózne, ale realistické. Vieme, ako využiť príležitosti. Dokážeme čeliť klimatickej kríze a zároveň zlepšiť kvalitu života všetkých ľudí na Slovensku.

Preto náš program ponúka efektívne riešenia v oblasti životného prostredia:

https://progresivne.sk/programy/zivotne-prostredie/,

ale aj klimatickej krízy: 

https://progresivne.sk/programy/klimaticka-kriza/.

Otázkam zelenej transformácie sa venujeme aj v kapitole energetika:

https://progresivne.sk/programy/energetika/

či doprava:

https://progresivne.sk/programy/doprava/.

Klimatickú zmenu vnímame ako prierezovú tému, preto ju náš program reflektuje aj v ďalších kapitolách. Celý ho nájdete tu:  https://progresivne.sk/program/.