Čo je čistá nula? (net zero)

Čistá nula označuje stav, v ktorom sú všetky  emisie skleníkových plynov (GHG) spôsobené ľudskou činnosťou vyvážené, takže ľudstvo už nepridáva uhlík do atmosféry. Na dosiahnutie čistej nuly musí spoločnosť identifikovať všetky emisie, za ktoré je zodpovedná, a potom ich čo najviac znížiť investovaním do projektov, ktoré zabraňujú emisiám inde alebo odstraňujú uhlík z atmosféry. Musí existovať dokonalá rovnováha  medzi pridávaním a odstraňovaním emisií skleníkových plynov. Emisie možno napríklad odstraňovať cez zachytávače uhlíka, ako sú lesy a oceány, ktoré odstraňujú viac uhlíka  zo vzduchu, ako ho pridávajú. Čistá nula je formálne definovaná v Corporate Net-Zero Standard od Science-Based Targets (SBTi). V norme sa uvádza, že spoločnosti musia znížiť 90 % emisií a znížiť o 10 % prostredníctvom trvalého odstraňovania. (Ben Lutkevich, )