ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Halogénované uhľovodíky (Slovník)

Zlúčeniny obsahujúce buď chlór, bróm alebo fluór a uhlík. Takéto zlúčeniny môžu pôsobiť ako silné skleníkové plyny v atmosfére. Halogénované uhľovodíky obsahujúce chlór a bróm sa tiež podieľajú na poškodzovaní ozónovej vrstvy.

 

 

.