ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Skleníkový plyn (GHG) (Slovník)

Akýkoľvek plyn, ktorý absorbuje infračervené žiarenie v atmosfére. Skleníkové plyny zahŕňajú oxid uhličitý , metán , oxid dusný , ozón , chlórfluórované uhľovodíky , chlórfluórované uhľovodíky ,  fluórované uhľovodíky ,  perfluórované uhľovodíky , fluorid sírový .

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“